14 - 07 | AAAS
Premio Independencia
Autódromo Hnos. Gálvez


Fotos David Rotondo